کنید دنبال

برنامه نویسی اندروید

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)
  • 1400/2/5
جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژه تمرینی(ادامه جلسه گذشته)...

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/2/1
جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژ ی تمرینی...

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/28
جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ Fragment Transaction...

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/25
جلسه ششم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ مفهوم برنامه نویسی سنکرون و آسنکرون ...

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/23
جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ Fragment کلاس ✓ ViewPager کلاس...

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/22
جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ کالکشن ها در کاتلین ✓ کلاس RecyclerView ...

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/21
جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ انواع View ها در اندروید ✓ Git ورژن کنترل...

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/18
جلسه دوم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ معرفی اندروید استدیو ✓ معرفی معماری اندروید...

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید
  • 1400/1/17
جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ معرفی زبان برنامه نویسی کاتلین ✓ مرور کدهای ابتدایی مورد نیاز...

  • 1
Theme Skin
Select your color