جلسه دوم اموزش SQL SERVER

جلسه دوم اموزش SQL SERVER

مباحثی که در این جلسه از اموزش قصد داریم به آن ها بپردازیم شامل معرفی محیط SSMS، ایجاد پایگاه داده، ایجاد جداول، دیتاتایپ ها میباشد.

جلسه اول قسمت دوم نصب SQL SERVER

جلسه اول قسمت دوم نصب SQL SERVER

با توجه به مشکلاتی که امکان دارد در زمان نصب نرم افزارهای مربوط به پایگاه داده SQL Server با آن مواجه شوید قصد داریم در این جلسه به اموزش گام به گام نصب پایگاه داده SQL بپردازیم.

جلسه اول آموزش SQL SERVER

جلسه اول آموزش SQL SERVER

در جلسه از اموزش قصد داریم به مفاهیم ابتدایی پایگاه داده رابطه ای و RDBMS، جداول در پایگاه داده و ایجاد جداول

جلسه دوازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته(جلسه آخر)

جلسه دوازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته(جلسه آخر)

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : تکمیل قطعه کد تمرینی در محیط ویندوزفرم می باشد.

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژه تمرینی(ادامه جلسه گذشته)

انتقال وبسایت به HTTPS

انتقال وبسایت به HTTPS

وبسایت‌‌هایی که قصد دارند کسب و کار خود را به سطح بالایی از اعتبار برسانند، پروتکل ادرس اینترنتی خود را به HTTPS تغییر میدهند.

جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ادامه مبحث آشنایی با ویندوز فرم

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژ ی تمرینی

جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آشنایی با‌ ویندوزفرم