جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ Fragment کلاس ✓ ViewPager کلاس

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ Polymorphism ✓ Abstract Class

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ کالکشن ها در کاتلین ✓ کلاس RecyclerView

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ورود به مباحث وراثت می باشد.

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ انواع View ها در اندروید ✓ Git ورژن کنترل

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ حل تمرین جلسات اول تا سوم

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه دوم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ معرفی اندروید استدیو ✓ معرفی معماری اندروید

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ اجزای کلاس ✓ پراپرتی

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ معرفی زبان برنامه نویسی کاتلین ✓ مرور کدهای ابتدایی مورد نیاز