جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژه تمرینی(ادامه جلسه گذشته)

انتقال وبسایت به HTTPS

انتقال وبسایت به HTTPS

وبسایت‌‌هایی که قصد دارند کسب و کار خود را به سطح بالایی از اعتبار برسانند، پروتکل ادرس اینترنتی خود را به HTTPS تغییر میدهند.

جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ادامه مبحث آشنایی با ویندوز فرم

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل: ✓ پروژ ی تمرینی

جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آشنایی با‌ ویندوزفرم

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ Fragment Transaction

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ساختمان داده ✓ لینک لیست

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی اندروید

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ مفهوم برنامه نویسی سنکرون و آسنکرون

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ enum ✓ operator می باشد.