کنید دنبال

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓ پروژه یتمرینی میباشد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color