کنید دنبال

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓ Single Activity overview
  • ✓ Fragment Transaction
  • ✓ SharedPreferences (Savingusername , password and ...)

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color