کنید دنبال

دیزاین پترن Bridge

این الگو که در دسته بندی الگوهای ساختاری قرار دارد، جهت جلوگیری از پیچیدگی دکارتی یا انفجار پیچیدگی در نوع خاصی از مسائل استفاده میشود.

در این ویدئو به آموزش الگوی طراحی Bridge میپردازیم. 

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color