کنید دنبال

دیزاین پترن Factory (ایجاد فایل ریپورت)

دیزاین پترن فکتوری در دسته الگوهای Creational قرار دارد. با کمک این الگو میتوان به صورت الگوپذیر و منظم به ایجاد آبجکت ها پرداخت.

در این ویدئو در قالب قطعه کد نمونه جهت گزارش گیری با فرمت های PDF،Word و Text به پیاده سازی دیزاین پترن فکتوری به شکل ساده میپردازیم.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color