کنید دنبال

دیزاین پترن Builder (ایجاد فاکتور)

دیزاین پترن Builder، در دسته الگوهای Creational است و روشهایی را برای ایجاد و مقداردهی بهتر و منظم تر آبجکت های پیچیده ارائه میکند.

از آنجا که در موارد متعددی، ممکن است آبجکت ها دارای فیلدهای بسیار زیادی باشند و مقدار دهی تمام فیلدها از طریق سازنده باعث کثیف شدن کد و افزایش احتمال بروز خطا شود، استفاده از این الگو راه حلی برای رفع این مشکل است.

در این ویدئو به صورت نمونه به ایجاد آبجکت فاکتور با استفاده از دیزاین پترن بیلدر میپردازیم.

برای دیزاین پترن Builder شکل های مختلفی از پیاده سازی در نظر گرفته میشود که در این ویدئو به آموزش Stepwise Builder خواهیم پرداخت.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color