کنید دنبال

وراثت در برنامه نویسی شیءگرا

معرفی این آموزش

(این ویدئو به صورت بخش بندی شده تهیه شده است. برای دسترسی به بخش های مورد نظر از طریق منوی زیر اقدام نمایید.)

در این ویدئو به آموزش و بررسی سه مفهوم پرکاربرد و بااهمیت در OOP یعنی Polymorphism، Abstraction و Interface ها میپردازیم. این آموزش با هدف درک بهتر ویژگی ها و تفاوت های سه مبحث فوق و موارد کاربرد هر یک، در قالب توسعه نمونه کد آموزشی تهیه شده است.

سرفصل های دوره

معرفی این آموزش

مفهوم Polymorphism

مفهوم Abstraction

مفهوم Interface

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color