کنید دنبال

جلسه اول آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓ معرفی زبان برنامه نویسی کاتلین
  • ✓ مرور کدهای ابتدایی مورد نیاز میباشد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color