کنید دنبال

جلسه اول آموزش برنامه نویسی پیشرفته

آموزش جامع برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓ صحبت های مقدماتی
  • ✓ ورود به مبحث شیء گرایی
  • ✓ Struct میباشد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color