کنید دنبال

برنامه نویسی پیشرفته

جلسه دوازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته(جلسه آخر)
  • 1400/2/11
جلسه دوازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته(جلسه آخر)

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : تکمیل قطعه کد تمرینی در محیط ویندوزفرم می باشد....

جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/2/1
جلسه یازدهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ادامه مبحث آشنایی با ویندوز فرم...

جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/1/28
جلسه دهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آشنایی با‌ ویندوزفرم...

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/1/26
جلسه نهم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ساختمان داده ✓ لینک لیست...

جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/1/25
جلسه هشتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ enum ✓ operator می باشد....

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/1/23
جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :✓ Polymorphism ✓ Abstract Class...

جلسه ششم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/1/22
جلسه ششم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ورود به مباحث وراثت می باشد....

جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/1/21
جلسه پنجم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ حل تمرین جلسات اول تا سوم...

جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی پیشرفته
  • 1400/1/18
جلسه چهارم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ اجزای کلاس ✓ پراپرتی...

Theme Skin
Select your color