کنید دنبال

مبانی برنامه نویسی

جلسه هشتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1400/1/3
جلسه هشتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ مبحث فایل ها...

جلسه هفتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1400/1/3
جلسه هفتم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ کار با رشته ها ✓ آشنایی با توابع کتابخانه ای...

جلسه ششم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1400/1/3
جلسه ششم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ ادامه مباحث برنامه‌نویسی ماژولار...

جلسه پنجم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1400/1/3
جلسه پنجم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ برنامه‌نویسی ماژولار...

جلسه چهارم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1400/1/3
جلسه چهارم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آرایه‌ها و اعمال گروهی روی دادها ...

جلسه سوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1400/1/3
جلسه سوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ تمرین از جلسات پیش ✓ ادامه آموزش حلقه‌ها ...

جلسه دوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1399/12/26
جلسه دوم دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ تمرین از جلسات پیش ✓ دستورات شرطی ...

جلسه اول دوره آموزش مبانی برنامه نویسی
  • 1399/12/26
جلسه اول دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل : ✓ آشنایی با محیط برنامه‌نویسی...

  • 1
Theme Skin
Select your color