کنید دنبال

دیزاین پترن

دیزاین پترن Bridge
  • 1401/4/4
دیزاین پترن Bridge

این الگو که در دسته بندی الگوهای ساختاری قرار دارد، جهت جلوگیری از پیچیدگی دکارتی یا انفجار پیچیدگی در نوع خاصی از مسائل استفاده میشود. در این ویدئو...

دیزاین پترن Factory (ایجاد فایل ریپورت)
  • 1401/3/28
دیزاین پترن Factory (ایجاد فایل ریپورت)

دیزاین پترن فکتوری در دسته الگوهای Creational قرار دارد. با کمک این الگو میتوان به صورت الگوپذیر و منظم به ایجاد آبجکت ها پرداخت. در این ویدئو به آم...

دیزاین پترن Builder (ایجاد فاکتور)
  • 1401/3/21
دیزاین پترن Builder (ایجاد فاکتور)

دیزاین پترن Builder، در دسته الگوهای Creational است و روشهایی را برای ایجاد و مقداردهی بهتر و منظم تر آبجکت های پیچیده ارائه میکند. از آنجا که در م...

وراثت چند گانه با استفاده از دیزاین پترن Decorator
  • 1401/3/8
وراثت چند گانه با استفاده از دیزاین پترن Decorator

در اغلب زبان های شیء گرا، امکان وراثت یک کلاس از چند کلاس پدر وجود ندارد. در این ویدئو با استفاده از دیزاین پترن دکوریتور، ساختاری برای وراثت چند گا...

اصل Interface Segregation(ماژول ایجاد لاگ)
  • 1401/3/2
اصل Interface Segregation(ماژول ایجاد لاگ)

در این ویدئو به آموزش دیزاین پترن Interface Segregation در قالب توسعه ماژول لاگ میپردازیم. این دیزاین پترن در مجموعه Solid Principle قرار میگیرد....

دیزاین پترن Decorator
  • 1401/2/25
دیزاین پترن Decorator

در این ویدئو در قالب توسعه کد نمونه، به بررسی یکی از دیزاین پترن های کلیدی با عنوان Decorator میپردازیم. این الگو علاوه بر اینکه مستقیما در توسعه ما...

اصل Open-Closed (توسعه ماژول ارسال پیامک)
  • 1401/2/14
اصل Open-Closed (توسعه ماژول ارسال پیامک)

در این آموزش، دیزاین پترن Open-Closed در قالب توسعه ماژول ارسال پیامک و به صورت عملیاتی آموزش داده شده است. این دیزاین پترن در مجموعه Solid Principl...

  • 1
Theme Skin
Select your color