کنید دنبال

جلسه نهم آموزش برنامه نویسی اندروید(آخرین جلسه)

آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓ ادامه پروژه یتمرینی میباشد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color