کنید دنبال

جلسه هفتم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

آموزش جامع برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓ Polymorphism
  • ✓ Abstract Class
  • ✓ Interface
  • ✓ Object and dynamic Type می باشد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color