کنید دنبال

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی اندروید

آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓مرور مباحث قبلی
  • ✓ انواع View ها در اندروید
  • ✓ Gitورژن کنترل میباشد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color