کنید دنبال

توسعه سرویس های پروتکل بافر در دات نت

1- معرفی دوره (Introduction)

یکی از جدیدترین روشهای توسعه وب سرویس ها، ایجاد سرویس مبتنی بر پروتکل بافرها (Protocol Buffer) است و به این منظور فریم ورک های مختلفی با عنوان RPC در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفته است که GRPC رایج ترین فریم ورک جهت توسعه این نوع سرویس هاست.

در این دوره به توسعه سرویس های GRPC و ارائه آموزشهای لازم در این زمینه میپردازیم.

سرفصل های دوره

1- معرفی دوره (Introduction)

02:21

2- توضیحات مقدماتی در مورد پروتکل بافر (Description of the protocol buffer)

05:33

3- ایجاد پروژه GRPC سرور و کلاینت (Create GRPC project for server and client)

05:16

4- معرفی اجزای پروژه GRPC؛ (GRPC project components)

12:57

5- توسعه فایل proto برای سرویس ها (Develop services .proto file)

19:58

6- توسعه سرویس بر اساس پروتو فایل (Development of services based on proto file)

10:02

7- توسعه پروژه کلاینت (Develop client project)

08:34

8- تست پروژه سرور و کلاینت ؛(Server and client project testing)

15:25

9- فراخوانی سرویس ها از طریق PostMan ؛(Call services using PostMan)

04:37

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color