کنید دنبال

جلسه سوم آموزش برنامه نویسی پیشرفته

آموزش جامع برنامه نویسی پیشرفته

مباحثی که در این جلسه به آن ها میپردازیم شامل :

  • ✓ اجزای کلاس
  • ✓ عناصر استاتیک و غیر استاتیک
  • ✓ پارامترهای کلاس
  • ✓ متد و سازنده می باشد.

نظر خود را بنویسید.

Theme Skin
Select your color